Les condicions de reserva i venda del LLOC WEB:: https://tramendu.com,  de la qual és administrador, VERMUTS I PLATETS, SL, en endavant, TRAMENDU, amb CIF: B-67389163, i domicili: RIERA DE TENA, 5, 5è LOCAL, CP: 08014, Localitat: BARCELONA, Província de: BARCELONA , regulen les reserves en línia del nostre restaurant, que amb l’acceptació per part del client d’aquestes clàusules accepta les condicions de les reserves exposades en aquesta web.

A causa del contingut i la finalitat del LLOC WEB, les persones que vulguin informació hauran d’emplenar el formulari de contacte, els que vulguin realitzar una reserva hauran de registrar-se al formulari de, USUARIS/CLIENTS, el qual s’adquireix completant el formulari de, RESERVES, les seves dades seran incorporades per a la seva protecció en un fitxer automatitzat en aplicació del, RGPD-UE-2016/679, la LOPD-3/2018 de Garantia dels Drets Digitals, per al comerç electrònic la Directiva, 2009/136/CE, que modifica la LSSI-CE-34/2002, la Directiva 2011/83/UE, sobre els drets dels consumidors i la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel RDL 1/2007, darrera modificació el 03/11/2022.

Consentiment del menor: Segons l’article 6 apartat f, i l’article 8, apartat 1, del RGPD-UE-2016/679, i per la LOPD-3/2018, de Garantia dels Drets Digitals a l’article 84, (protecció dels menors a Interne), exposen que quan l’interessat sigui un menor de 16 anys, no podrà prestar el seu consentiment perquè un comerç en línia reculli les seves dades personals, aquest tractament únicament es considerarà lícit si el consentiment el va donar o va autoritzar el titular o titulars de la pàtria potestat o tutela sobre el menor, i només en la mesura que es va donar o autoritzar en relació amb l’oferta directa de serveis de la societat de la informació, llevat que el menor tingui com a mínim 16 anys complerts que serà lícit el seu consentiment.

1. INFORMACIÓ DEL CONTINGUT WEB:

El LLOC WEBhttps://tramendu.comdel que és Administrador, TRAMENDU, és un concepte gastronòmic que compta amb un restaurant, “Encenem els fogons” i una vermutèria al cor del barri de Sants, (Barcelona), oferint el millor de les dues experiències, amb platets per acompanyar un vermut i una carta elaborada de plats tradicionals amb el toc tramendu.

Des d’aquesta web, es podrà fer la compra de, targeta regal, per oferir-la a les persones importants a la nostra vida perquè puguin assistir al nostre restaurant “Tramendu encenem els fogons” i vermutèria.

2. RESERVES:

Les reserves per al restaurant Tramendu encenem els fogons vermutèria, es poden fer via telefònica, per correu electrònic o registrant-se en aquesta web.

Les reserves per a grups de més de vuit (8) comensals han de contactar al telèfon, 93 162 91 76, del qual se us informarà de les condicions per a la reserva.

3. FORMALITZACIÓ DE RESERVES:

Un cop formalitzada la reserva, és a dir, amb l’acceptació de les condicions de reserva i condicions d’ús web i la confirmació del procés de registre a l’apartat de RESERVES, l’administrador de la pàgina web, https://tramendu.com, enviarà un avís o correu electrònic a l’USUARI/CLIENT, confirmant els detalls de la reserva.

4. FORMA DE PAGO.

L’USUARI/CLIENT pagarà amb la moneda d’euro en el moment de la confirmació de la compra o reserva.

L’USUARI/CLIENT utilitzarà el sistema de pagament; TARGETA DE DEBIT, VISA, MASTERCARD i altres.

L’USUARI/CLIENT, haurà de notificar a l’administrador de la pàgina web qualsevol càrrec indegut o fraudulent al sistema de pagament que utilitzada, mitjançant correu electrònic, tramendurestaurant@gmail.com, o via telefònica, +34 93 730 75 64, en el menor termini de temps possible perquè l’administrador pugui fer les gestions oportunes.

5. MESURES DE SEGURETAT WEB:

Aquest LLOC WEBhttps://tramendu.com, compleix amb la normativa, PCI-DSS (Payment Card Industry-Data Security Standard) compliment obligatori per a totes aquelles Webs que emmagatzemen, manegen i processen informació financera sensible com dades de targetes bancàries.

Aquesta web, https://tramendu.com,  disposa de les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles al sector. El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algorismes de 128 bits, a 256 bits, que asseguren que només sigui intel·ligible i comprensible per dispositiu de l’USUARI, i el del LLOC WEB.

6.  DESISTIMENT O CANCEL·LACIÓ DE RESERVES:

El contingut d’aquestes clàusules actuen com a comprovant de la reserva entre l’administrador de la web i el client, d’acord amb ell. març article 71,104, 107, i 108, les targetes regal comprades o les reserves realitzades en aquesta pàgina web, es podran tornar i reemborsar, sempre que l’USUARI/CLIENT comuniqui a l’administrador la seva intenció de retorn de la reserva.

Cal cancel·lar la reserva a l’administrador de la web, abans del dia de l’assistència al restaurant “Tramendu encenem els fogons” i vermutèria.

Per a la cancel·lació hauran d’informar com més aviat millor pel mateix mitjà que realitzo la reserva i identificant-se. La informació s’ha de fer al correu electrònic; tramendurestaurant@gmail.com, o al telèfon: +34 93 730 75 64.

L’administrador de la pàgina web accepta i tracta el desistiment i les cancel·lacions en l’empara de les lleis locals i la Directiva de la UE.

7. REEMBORSAMENTS A L’USUARI/CLIENT:

Únicament en el cas que el servei o els productes siguin defectuosos o incorrectes, l’administrador de la pàgina web reemborsarà a l’USUARI/CLIENT les despeses corresponents en atenció a l’article 107 de la Llei 3/2014.

L’administrador de la pàgina web gestionarà l’ordre de devolució de l’import de la reserva sota el mateix sistema que es va fer servir per al pagament. L’aplicació de la devolució al compte o targeta de crèdit del USUARI/CLIENT dependrà de l’entitat bancària emissora.

8. LLEI APLICABLE I ARBITRATGE:

Aquests termes i condicions de reserva i ús es regeixen per la legislació espanyola aplicable en la matèria. Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que se’n derivi, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de, BARCELONA, la ciutat origen de, TRAMENDU, titular del LLOC WEB, llevat que la llei imposi una altra jurisdicció.

8.1. RESOLUCIÓ DE LITIGIS:

Per la Llei 7/2017, de 2 de novembre, a l’article 40.5, per la qual s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva, 2013/11/UE, Reglament-UE-524/2013, del Parlament Europeu i del Consell , de 21 de maig, a l’article 5.1, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum: Plataforma de resolució de litigis en línia(clica aquí).

9. POLÍTICA DE PRIVACITAT 

TRAMENDU, informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació, i portabilitat, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància de l’enviament i de la recepció a l’adreça de l’administrador d’aquesta web al Correu electrònic: tramendurestaurant@gmail.com, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que n’acrediti la identitat.

REALITZACIÓ DE LES CLÀUSULES: 19/06/2023.